info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Handleiding monstername watermonsters

Lees deze handleiding volledig door. Volg de instructies en aanwijzingen zodat u de monstername zorgvuldig en veilig zelf kunt uitvoeren.

Waarvoor is deze monstername?

Deze monsternamestrategie is gericht op de meest gangbare situaties in woningen en andere gebouwen. Er zijn ook bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van loden toevoerleidingen buiten of onder het gebouw (ná het leveringspunt van het drinkwaterbedrijf), die niet behoren tot de drinkwaterinstallatie in een gebouw. Het opsporen van dergelijke loden leidingen vereist altijd maatwerk, wat verder gaat dan de hier gepresenteerde monsternamestrategie.

De monsternamestrategie is niet bedoeld voor het toetsen aan normen of het bepalen van de gemiddelde wekelijkse inname van lood via een specifiek kraanwatertappunt. Wél kan gesteld worden dat onderhavige monsternamestrategie een worst case situatie weergeeft, doordat na stilstand wordt gemeten. Als de gemeten loodconcentratie met deze monsternamestrategie lager is dan de drinkwaternorm (momenteel 10 µg/L), zal deze ook niet worden overschreden. De drinkwaternorm heeft immers betrekking op het gemiddelde en dat zal lager liggen dan de concentratie in de eerste liter na stilstand.


Benodigdheden

 • maatbeker van minimaal 1 liter
 • 50 ml monsterbuis


Monsternamestrategie

In een woning geldt:

 • Stilstand voor monstername minimaal 6 uur. Gebruik minimaal 6 uur voor monstername geen water uit de kraan, spoel het toilet niet door, ga niet onder de douche/in bad en vermijd ook ander watergebruik;
 • Aantal te bemonsteren tappunten: minimaal 1 tappunt, waar het meeste water voor consumptie wordt getapt. Afwijkende situaties:
  • Aanwezigheid van meerdere tappunt(en) waar veel wordt geconsumeerd in woning met een grote woninginstallatie (> 4 liter leidinginhoud); bemonster eventueel die tappunten.
 • Monstername hoeveelheid: Tap 1 liter water (het eerste uitstromende water uit de kraan);


In een school, of ander groot gebouw waar veel mensen verblijven geldt:

 • Stilstand voor monstername minimaal 6 uur. Gebruik minimaal 6 uur voor monstername geen water uit de kraan, spoel het toilet niet door en vermijd ook ander watergebruik;
 • Aantal te bemonsteren tappunten: Alle tappunten waar water voor consumptie wordt getapt;
 • Monstername hoeveelheid: Tap 1 liter water (het eerste uitstromende water uit de kraan);


Zorg dat bij het bemonsteren van meerdere tappunten zo min mogelijk water achterblijft in de maatbeker of maak deze goed droog met bijvoorbeeld keukenpapier.


Monsterbuis

Voor de monstername wordt er gebruik gemaakt van een 50 ml monsterbuis.


Werkwijze monstername

 • Noteer het antwoord op de volgende vraag op het formulier. Heeft het water minimaal 6 uur stil gestaan (ja, nee of onbekend);
 • Welke tappunten worden het meest gebruikt (dit zijn de tappunten welke bemonsterd dienen te worden);
 • Zet de maatbeker onder de kraan;
 • Zet de kraan op een normale straal (zodat er automatisch een menging optreed in de maatbeker) en vang de eerste liter water op in de maatbeker;
 • Draai de dop van de monsterbuis en houd de dop in je hand of leg deze op een schone ondergrond (denk hierbij aan bijvoorbeeld een schone tissue)met de onderzijde naar beneden;
 • vul hierna de monsterbuis met het opgevangen water vanuit de maatbeker (let op dat de monsterbuis gevuld is tot de maatstreep van 50 ml);
 • Draai de dop stevig op de monsterbuis;
  • Tape de dop van de monsterbuis af met de meegeleverde tape om eventuele lekkage te voorkomen
Wij maken gebruik van cookies om een goede ervaring van onze website te garanderen. Als je verder wilt op de website, ga je akkoord met onze privacyverklaring.